Synchroniciteit. Als je die gelijktijdigheid ervaart, iets wat tè toevallig is, dan weet je het zeker. Dat gaat in een flits: er is geen twijfel dat het synchroniciteit is, voor jou is het volkomen duidelijk. Wat is het precies en hoe kan je naar te toe halen? Jung, Deepak Chopra, McTaggert en Dechering hebben er ieder een eigen kijk op. Leerzaam!

Maar vooral: kom van de bank anders gebeurt er niets.

 

Synchroniciteit is een belangrijk begrip in het boek van Julia Cameron The Artist’s Way en dus ook in mijn training op basis van dit boek.

Het begrip is een van de eerste dingen die ik uitleg en toelicht bij de start van de training. Ik was daarom ook erg blij toen ik in de yogastudio waar ik twee keer per week yogales geef, het tijdschrift The Optimist van mei/juni 2019 zag liggen met als omslagthema: Ervaar synchroniciteit. Maar liefst zes artikelen gaan over het zo boeiende onderwerp.

Dat de psychiater en psycholoog Carl Gustav Jung het begrip als eerste (in 1930) formuleerde, wist ik wel. Hij beschreef het als gelijktijdigheid, parallelle gebeurtenissen. Hij heeft er nog heel veel meer over geschreven en gepubliceerd, maar dat voert voor hier te ver om aan te halen. De artikelen in The Optimist verwijzen bijna allemaal op hun eigen manier naar Jung. Een paar opmerkelijke, herkenbare en inspirerende zaken haal ik er graag voor jullie uit.

Een synchronistische gebeurtenis heeft twee componenten: een objectieve en een subjectieve. Het eerste gaat over een makkelijk te beschrijven gebeurtenis (tijd, plaats) en bij het tweede, subjectieve, vallen innerlijke en uiterlijke gebeurtenis samen. Je voelt een emotie, waardoor er een innerlijke zekerheid is dat die gebeurtenis betekenisvol is. Er is geen ruimte voor nadenken, het is een flits. Dat is synchroniciteit, volgens Jung. Het is niet alledaags, niet voorspelbaar en alleen jij kunt de ervaring als betekenisvol voelen. Je hebt er ook geen verklaring voor nodig. Voor jou is het volkomen duidelijk. (Bron: Synchroniciteit. Ontstaan en betekenis, door Karen Hamaker-Zondag. P.26-31, The Optimist.)

In een ander artikel (Het leven kent geen grenzen, door Yildiz Celie, p.40), worden wetenschapsjournalist Lynne McTaggert en spiritueel leider Deepak Chopra aangehaald. In dit artikel wordt de relatie gelegd met het begrip energie en levensenergie. Begrippen die ik zelf vaak gebruik in de training The Artist’s Way, omdat die vaak goed te voelen is op het moment dat je gebruik maakt van al je zintuigen om te ontdekken waar je creativiteit zit. McTaggert en Chopak stellen dat de mens het wonderlijke van toeval naar ons toe kunnen halen. Ik ben het daar erg mee eens en ervaar dat zelf ook. Het universum kun je zien als een energiebron waaruit we kunnen putten. In het Oosten is daar ook een naam voor: ch’i, of Prana of Ki in respectievelijk China, India en Japan.

Deepak Chopra zegt het zo: “Ik geloof dat iedere coïncidentie een boodschap is, een verlossende aanwijzing die onze aandacht vestigt op een facet van ons leven dat aandacht nodig heeft.” Zinvolle voorvallen dus.

Docent culturele antropologie Wim Dechering wordt keer op keer verrast door onwaarschijnlijke gebeurtenissen, zo blijkt uit het artikel dat Inge Kramp schreef (Hoe synchroniciteit werkt, p. 44-46).

Dechering beschrijft ervaringen van gebeurtenissen die “té toevallig” zijn en die intrigeren hem. Hij merkt dat, doordat hij bereid is om de wonderbaarlijkheid van wat hij ervaart te erkennen, hij steeds meer van dit soort ‘toevalligheden’ op zijn pad aantreft. En hij vraagt zich af of de mate waarin je openstaat voor synchroniciteit invloed heeft op je ervaring ervan? Hij stelt dat er gebeurtenissen kunnen zijn die toevallig lijken, toch een enorm effect op een leven kunnen hebben en vaak iets uitdrukken waardoor je je een gezegend mens voelt. Daarvoor moet je wel, zo zegt hij, van de bank afkomen, want als je niet zelf het gesprek aangaat of je openstelt voor contact of nieuwe ervaringen, gebeurt er niets. “Je moet zelf actief blijven en goed luisteren: dan komt het op je pad en ontdek je hoe klein de wereld is.” Dechering benadrukt ook dat je er vertrouwen in mag hebben en er een positieve kans zit in al dat toeval. Hij adviseert er bij stil te staan en de positieve draai en energie te gebruiken. Het levert niet alleen maar rozengeur en maneschijn op: je kunt ook kritiek krijgen op het juiste moment in je leven, waardoor je kunt gaan nadenken en eventueel je gedrag of je pad verleggen. Uiteindelijk is dat ook positief omdat het je de gelegenheid geeft kansen te benutten, vanuit optimisme en vertrouwen. “Je opent je hart, wordt gevoelig voor signalen en je praat erover. Dat geeft bijzondere reacties. Dan merk je dat het toeval nog meer op de je pad komt”, aldus Dechering in het artikel van Inge Kramp.

Eerlijk gezegd had ik de training The Artist’s Way niet beter kunnen samenvatten. Over synchroniciteit gesproken.

-> Trainingen

-> Proefles

-> Alle artikelen en blogs